Ravema logo
ravema.jpg

Produktkraft

Som ledande partner till verkstadsindustrin har vi ett heltäckande erbjudande med ett brett produktprogram från marknadsledande leverantörer.

Pelarmätmaskiner för bland annat karosserimätning, produktionsmätning, modellering med mera.
Finns som golvmodell eller sidomonterad.

Form- och ytmätare integrerad i en maskin. Samtidig form- och ytmätning!
Vridbar mätarm och självnivellerande rundbord för snabb mätning av rundhet, koncentrisitet, axial kast, radial kast.
Dessutom för samtidig ytjämnhetsmätning.

Ny generation mätmaskiner för mätning av kugg typ cylindrisk, konisk, rak.
Luftlagrad, snabb och med hög noggrannhet.

Formmätare för större detaljer, även icke rotationssymmetriska detaljer.
Mätning av motorblock, vevaxlar osv.
Flexibel utrustning för större och tyngre detaljer.
Koncentrisitet, koaxialitet, radiellt kast, axiellt kast, enkelkast, totalkaast.

Wenzel mjukvara för geometri- och ytmätning i koordinatmätmaskiner.
Med offline mjukvara för enkel programmering och mätning mot CAD.

 • Optisk mätning av längder, diametrar, radier och vinklar
 • Beröringsfri mätning med grönt ljus för snabb och noggrann mätning.

 

Portabel ytjämnhetsmätare.
Liten handenhet för mätning av ytparametrar.
Med släpsko.

 • 3D linje skanner
 • Reverse engineering
 • Verifiering
 • Mätning

 

Utvärderingsenhet för ytmätning.

Stor display med windows-baserad mjukvara.

Fribärande ytmätare för alla typer av ytparametrar.

 • Röntgenmätning med 3D utvärdering
 • Analys och beräkning av porer

 

Konturmätning av profiler.

Kan kombineras med ytmätning.

Utrustning för mätning av små radier och vinklar.

 • Mätning med ljusets hastighet
 • Detaljstorlek upp till ca 400 mm
 • Verkstadsanpassad
 • Skanning/punktmätning

 

Luftlagrade portalmätmaskiner från 500x400 till 3000x6000 av högsta kvalitet.
Hög noggrannhet för mätning mot CAD. Byggd i granit.

Ny generation yt- och konturmätare med upplösning 0,6 nm.
Marknadens noggrannaste ytmätutrustning med fribärande spets.

 • 3 ggr snabbare än traditionell CMM
 • Mätområde 800 x 1000 x 700 mm
 • Ny teknik
 • Ny hårdvara
 • Förbättrad produktivitet
 • Steglöst mäthuvud PH20
 • Enkel programmering

Formmätare för rotationssymmetriska detaljer.
Rundhetsmätare för såväl enkla som komplexa ytkrav.